Dịch vụ kê khai thuế

Khuyến mại dịch vụ kê khai thuế qua mạng,kê khai hải quan điện tử

Dịch vụ kê khai thuế qua mạng Viettel CA : 1.1.     Khách hàng hòa mạng mới: STT Nội dung                  Chính sách giá                 Đvt: vnđ Ghi chú CA2-1 CA2-2 CA2-3 CA2-4 1 Tổng giá bán 1.380.500 1.969.550 2.019.600 2.528.900 Giá CTS 765.000 1.300.500 1.836.000 2.299.000 Giá Thiết bị 490.000 490.000 Miễn phí Miễn phí […]

Xem thêm