Truyền hình K+

10417713_590120621104468_7635630823355844562_n

Khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình số Viettel đều có thể đăng ký trực tiếp K+

Nhóm kênh K+: từ kênh 200 đến 203, gồm có 4 kênh K+1 HD, K+ phái mạnh HD, K+ nhịp sống HD, K+ phong cách SD.

1. Phí đăng ký: 150.000đ/1 lần đăng ký.

2. Cước hàng tháng: 150.000đ/tháng.

3. Hình thức đăng ký:

– Đăng ký tại cửa hàng phát sinh giao dịch khách hàng thanh toán 150.000đ tại thời điểm đăng ký.

– Đăng ký bằng SMS (nhắn tin trực tiếp từ số di động của Viettel). Phí đăng ký 150.000đ trừ vào tài khoản gốc di động duy nhất 01 lần ngay sau khi đăng ký thành công dịch vụ.

4. Phương án tính cước của tháng đầu tiên đăng ký được tính như sau:

– KH đăng ký từ ngày 1 đến ngày 10 cước của tháng đăng ký là: 150.000đ.

– KH đăng ký từ ngày 11 đến ngày 25 cước của tháng đăng ký là: 75.000đ.

– Khách hàng đăng ký từ ngày 26 đến hết tháng: cước là 0đ.

5. Cước các tháng tiếp theo: 150.000đ/tháng thanh toán cùng với hóa đơn cước dịch vụ Truyền hình hàng tháng.

6. Hủy dịch vụ: Hủy bất kỳ thời điểm nào trong tháng cước phát sinh của tháng đó là 150.000đ (áp dụng cho cả trường hợp hủy ngay sau khi đăng ký), khách hàng được xem nội dung đến hết tháng đó.

Lưu ý: hệ thống tự động gia hạn vào 00h00 phút ngày đầu tiên của tháng kế tiếp